سخنرانان همایش

سخنرانان داخلی همایش

حسین رادمهر

مجید فراهانی

غلامرضا صفاکیش

خدیجه جدا

مهدی معین

ریحانه کاظمی

محمد حسن موسوی

حسین نورزاد

مریم درخشان

سخنرانان خارجی همایش

Oxana Klimenko

Joel Carboni

Rodney Turner

Americo Pinto

امیره امیر مظاهری

سهیل جعفری

امیر حسن محبی

علی ترکمانی

نادر خرمی راد

سخنرانان کارگاه ها همایش

وحید هادی زاده مقدم

چارچوب تعاملاتPMO با مدیر پروژه و واحدهای ستادی دست‌ اندرکار پروژه

فریدون فرداد

اکسیر دفتر مدیریت پروژه PMO عصای جادویی مدیرکارشناس
PMO دیگرPMP نیست

وحید آزادمنش

دفتر مدیریت پورتفولیو PFMO

رضا آتش فراز

انتخاب درست نقش‌ها و جایگاه‌های
PMO در سازمان‌ها

شهرام قبادی

اسماعيل اكبری مقدم

پویان مسعودی‌فر

رضامعینی

            از خوب به عالی؛ ارتقایPMO درساختارماتريسEPC 

PMOچیزی که شاید به آن نیاز نداشته باشیم

یاسر رحیمی

نظام چابکی دفاتر مدیریت پروژه در سازمان های بزرگ

علی کیوانلو

شاخص های کلیدی عملکردPMO درانواع ساختارهای سازمانی 

محمداحمدزاده

پیاده‌ سازی دفتر مدیریت پروژه
چابک در سازمان‌های ایرانی PMO Agile

تقی باقرپور

چک لیست اشتباهات دفتر PMO از ایده تا کارکرد

سمیه کاظمی

چارچوب مفهومی برای یک PMO  با محوریت AI

سحر ناصری

چارچوب مفهومی برای یک PMO  با محوریت AI

حامد مسینه اصل

 چالش های  هلدینگ های چند  رشته ای و تک رشته ای در استقرار PMO در هلدینگ و شرکت های تابعه

مهرداد رئیس زاده

SPMO  نقشه راه بازیابی پروژه ها توسط دفتر مدیریت پروژه استراتژیک

سخنرانان کارگاه ها تجارب

بهناز سلیمانی
ریحانه کاظمی
الهه عزیزی
کتایون ولی زاده

PMO سرمایه گذار (کارکردهایPMOدر شرکت های E&P)

PMOدر صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

حامد طاهری مشهدی
الهام ذره پرور شجاع
دامون میر هاشمی
مرضیه اسدی

معجون PMO! یک تجربه چابک

 ایجاد وتوسعه PMO در ایبکو

علی بید هندی
شهره ناصری

تجربه پیاده سازی مدیریت طرح در مرکز داده فناپ