آوریل 10, 2023

کمیته علمی

کمیته علمی همچون دوره‌های قبل مسئولیت‌ راهبری علمی دومین همایش دفتر مدیریت پروژه PMO را به عهده دارد. اعضای این کمیته عمدتا از اساتید برجسته دانشگاهی […]
آوریل 10, 2023

سازمان همایش

دبیر علمی همایش آقای دکترحسین رادمهر دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران مدیر همایش خانم دکتر خدیجه جدا مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه آریانا دبیر اجرایی همایش […]
آوریل 10, 2023

معرفی همایش