اکتبر 25, 2023

روز دوم همایشpmo

اکتبر 19, 2023

روز اول همایش pmo

سپتامبر 17, 2023

دومین جلسه هم اندیشی همایش pmo

جولای 19, 2023

اولین جلسه هم اندیشی همایش pmo